• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 66
2 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 107
3 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 630
4 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 2257
5 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 1668
6 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 1685
7 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 1920
8 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 1999
9 Exposició compte general 2016 2062
10 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 2228

Pàgina 1 de 7

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1