• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2020 944
2 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Institut Internacional d'Investigacions Prehistòriques de Cantàbria per al desenvolupament d'actuacions d'I+D+I en l'àrea de l'arqueologia a les comunitats prehistòriques de Formentera 1239
3 Correcció d'errors del text de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 2018 1338
4 Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de subvencions en matèria de patrimoni cultural 2020 1428
5 Llista definitiva d’aspirants admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2020 1547
6 Resolución de 28 de agosto de 2020, del Consejo Insular de Formentera (Illes Balears), referente a la modificación de la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Molí Vell de la Mola. 1829
7 Modificació de l’acord d’incoació de l’expedient per declarar bé d’interès cultural el molí Vell de la Mola i tràmit d’audiència 2226
8 Aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de Formentera 2214
9 Convocatòria de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2020 4942
10 Aprovació definitiva del projecte de nomenclatura dels carrers, vies i espais públics urbans de l’illa de Formentera 3060

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera