• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència El Ple de Formentera avança en la regulació de la normativa turística de l’illa

El Ple de Formentera avança en la regulació de la normativa turística de l’illa

foto-ple-gener-20191Avui s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de gener del Consell de Formentera. En l'ordre del dia han destacat el temes relacionats amb la regulació turística, que permetran que en breu es puguin donar d'alta novament habitatges per a la comercialització d'estades turístiques.

En aquest sentit ha rebut el suport de tot el Ple la proposta d'aprovació inicial de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística. "Aquesta proposta es refereix al que es paga de gestió administrativa d'un expedient, i tindrà un preu de 300 euros per 5 anys per donar d'alta un habitatge turístic i 150 euros per la renovació", segons ha explicat la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Així mateix, també s'ha aprovat per unanimitat l'Ordenança Reguladora dels Preus Públics d'aplicació a les operacions d'adquisició de places turístiques a Formentera. És a dir, en paraules de la consellera "el preu que pagarà cada casa per plaça turística, que són 70 euros a l'any per cada plaça, més un 5% addicional de cada següent plaça que s'adquireixi". És a dir, la primera val 70€, la segona val, 70€+5%: 73,5€, la tercera 73,5+5%, fins arribar a la dotzena, que seria el preu màxim fixat en 119,72€.

També ha rebut el suport de tot el Ple la proposta d'aprovació inicial Pla de Qualitat d'Estades Turístiques. Són els requisits indispensables i avaluables que han de complir els habitatges unifamiliars i plurifamiliars. "Hi ha requisits bàsics de mobiliari, higiene i estat general de l'habitatge i altres mediambientals, debatuts al Consell d'Entitats, com disposar d'energies renovables a la casa, o aparcaments per bicicletes, etc", segons ha destacat Alejandra Ferrer. Són 26 requisits indispensables i 20 avaluables, dels que s'han de complir 14 per obtenir la declaració responsable d'inici d'activitat.

Per últim, pel que fa a matèria turística, s'ha aprovat el projecte de Reglament d'Estades Turístiques, que desenvolupa la modificació de la Llei turística aprovada pel Govern balear. "Aquest reglament reuneix gran part dels requisits del pla de qualitat i els requisits d'obligatori compliment de la Llei turística, com disposar de cèdula d'habitabilitat o document anàleg, tenir comptador d'aigua propi i altres temes relacionats amb la protecció del medi ambient", segons ha destacat la consellera. La moció ha estat aprovada via d'urgència, amb els vots a favor de l'equip de Govern de Gent per Formentera, i l'abstenció del PSOE i Compromís i els vots en contra del PP.

Altres acords

La proposta d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per 2019 també ha rebut el vistiplau de tot el plenari.

A la sessió també s'ha donat suport de tots els grups a la proposta d'adhesió al Protocol d'actuació en casos d'Abús Sexual Infantil i Explotació Sexual Infantil (ASI i ESI) a les Illes Balears, en la redacció del qual també hi ha intervingut el Consell de Formentera i que segons ha exposat la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, té com a finalitat "millorar la coordinació entre totes les institucions que han d'intervenir en casos d'abús o explotació sexual infantil, entre d'altres millores". Parellada ha afegit que "en aquest àmbit és ineludible treballar per l'interès superior del menor i des del Consell hem de seguir sensibilitzant en aquesta línia a totes les entitats de Formentera".

El Ple del Consell ha donat suport unànime també a les dues proposicions presentades pel grup popular. La primera per instar al Govern de l'Estat a modificar el projecte de pressupostos 2019 i augmentar la partida destinada a la millora de les carreteres de Formentera, i la segona per instar al Govern balear a tramitar una nova línia de transport escolar directa entre Sant Ferran-Sant Francesc i millorar les línies escolars de Formentera.

El Consell també ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics la proposició del grup socialista per instar al Consell de Formentera que "posi en marxa una campanya de conscienciació i sensibilització entre els propietaris de cans perquè no els tenguin amollats i sense control".

Compareixença

Per part seva, el conseller d'Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, ha comparegut davant el Ple. El conseller ha fet un repàs a la feina feta per les àrees que dirigeix en aquesta legislatura. D'entre tots els treballs ha destacat la de la regulació de l'entrada de vehicles, com el que ha acaparat "més hores de feina i més atenció a tots els que formam part d'aquest plenari, i també a representants d'entitats, tècnics i col·laboradors, i que finalment ha donat lloc a la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica per a l'illa de Formentera".

Rafael González ha explicat tot el camí recorregut fins l'aprovació de la Llei i ha anunciat que ara treballaran en la proposta concreta que reculli:
- el període d'aplicació
- el sostre de vehicles
- l'import de la taxa, així com les bonificacions i les exempcions
- el canal de tramitació
- l'acreditació i el distintiu
El conseller ha anunciat que "la setmana del 4 al 8 de març, convocarem al Consell d'Entitats i la Junta de Portaveus per explicar la proposta de paràmetres d'aplicació als quals m'he referit abans".

El titular de Mobilitat ha afegit que "si aquesta proposta és validada, estarem en condicions i terminis per formalitzar-la de manera que la regulació pugui estar en funcionament els mesos de temporada alta d'aquest estiu". Fins aquesta data, Rafael González ha demanat optimisme i paciència "per permetre treballar a la institució en la culminació de la proposta".

Per últim, també s'ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra el pròxim dilluns 4 de febrer.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1