• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Mobilitat Formentera celebra la primera sessió participativa per la redacció del Pla de Mobilitat Sostenible

Formentera celebra la primera sessió participativa per la redacció del Pla de Mobilitat Sostenible

foto pla mobilitat 2El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, va celebrar ahir dimecres la primera sessió participativa per la redacció del Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera, una sessió on el conseller d’Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, la consellera de Participació Ciutadana, Sònia Cardona, i representants de l’empresa IDOM, redactora del Pla de Mobilitat, van exposar davant la secció sectorial de Veïns/Veïnes i la secció sectorial de Territori i Medi Ambient del Consell d’Entitats els detalls d’aquest estudi.

Objectius del Pla de Mobilitat Sostenible
En paraules del conseller d’Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, “l’objectiu d’aquest Pla és definir les mesures i actuacions que han de propiciar un canvi en la mobilitat de la nostra illa, fent aquesta més sostenible i respectuosa amb el medi ambient”.

El conseller afegí que el Pla de Mobilitat Sostenible consta de 4 fases de treball: un anàlisi i diagnosi de la mobilitat actual, la definició de les línies estratègiques, l’elaboració d’un pla d’actuacions amb el qual assolir els objectius fixats i per últim planificar i pressupostar aquestes actuacions a 8 anys vista. En la sessió d’ahir es presentà als assistents les dos primeres fases del Pla.

Anàlisi i diagnosi
Arrel de les enquestes i els aforaments realitzats l'any passat, ahir es va poder constatar que en un dia d’estiu a Formentera es realitzen un total de 118.911 desplaçaments, dels quals 37.609 són realitzats pels residents, 72.726 pels visitants (que pernocten a l’illa) i 8.576 pels excursionistes (que no pernocten a l’illa).

Pel que fa als residents, dels 37.609 desplaçaments (3,2 desplaçaments/dia), el 82% d’aquests viatges es fan amb vehicle a motor privat mentre que el 18% restant es realitzen en transports sostenibles (a peu, bicicleta i transport públic).

Els visitants realitzen 72.726 desplaçaments (3,6 desplaçaments/dia) dels quals el 66% es realitzen en vehicles de lloguer (cotxe i moto) i un 11% en vehicle a motor propi. El transport amb vehicle sostenible (a peu, bicicleta i transport públic) representa un 17%. La resta de modes representen el 6%.

Així mateix, dels excursionistes d’un sol dia, que realitzen 8.576 desplaçaments (2,3 desplaçaments/dia) el 40% utilitzen un mode de transport sostenible (a peu, bicicleta i transport públic), el 38% utilitzen vehicles de lloguer (moto i cotxe), el 10% vehicles a motor privats, el 9% utilitzen el taxi i un 3% altres modes.

Els principals desplaçaments dels residents es realitzen a l’interior de Sant Francesc i entre les poblacions de Sant Francesc i Sant Ferran i entre Sant Francesc i es Pujols. Els visitants es desplacen per tota l’illa i els excursionistes visiten principalment el Parc Natural de ses Salines.

Línies estratègiques
Davant d’aquestes dades, el conseller de Mobilitat, Rafael González, considera que “podem comprovar la gran incidència dels vehicles a motor privats, tant en els trajectes de residents, com de visitants i excursionistes. Per tant, ara hem de treballar per a projectar una mobilitat més sostenible amb la qual guanyin presència les mobilitats a peu, en bicicleta i el transport públic, a fi d’aconseguir un equilibri en quant a modes de transport a la nostra illa que resulti sostenible i respectuós amb el medi ambient”.

Així, s’ha definit una dotzena de línies estratègiques que, entre d’altres coses, passen per potenciar els desplaçaments a peu, garantir una infraestructura ciclista adequada, redefinir el transport públic per donar resposta a les noves necessitats i demandes dels residents i visitants, millorar la mobilitat i accessibilitat als disseminats, racionalitzar l’ús del vehicle privat, millorar la seguretat viària i reorganitzar i gestionar l'espai dedicat a estacionament.

Ara s’obre un període per a què la ciutadania faci aportacions a aquest pla cara al posterior disseny d’un pla d’actuacions que s’exposarà en una pròxima reunió del Consell d’Entitats.

Ens trobareu a:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear

Federació Balear de Motonàutica